Koulutus ja kurssit

Puutarhaterapia & Green Coach -koulutus (15 op)

 • Ajankohta: 17.9.2021–19.3.2022
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
 • Luennoitsija: Riitta Suonpää, Eija Keckman ja Asta Suomi
 • Ilmoittautuminen päättyy: 1.9.2021
 • Hinta: 1 900 eur

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, yritysten henkilöstö ja muut asiasta kiinnostuneet

Kouluttajat

 • Riitta Suonpää, koulutuksen johtaja, Green Coach, Green Care/puutarhaterapian kouluttaja, johdon coach, organisaatiokonsultti
 • Eija Keckman, kouluttaja, kirjailija, puutarha-alan asiantuntija, puutarhuri, Green Coach ympäristökouluttaja (Eija´s Garden)
 • Asta Suomi, YTT, työnohjaaja, työyhteisön ja johdon coach, VET psykoterapeutti, työnohjaaja- ja terapiakouluttaja

Aikataulu

Lähiopetusjaksot päivittäin klo 9.00–16.15
pe–la 17.–18.9.2021
pe–la 15.–16.10.2021
pe–la 12.–13.11.2021
pe 10.12.2021 etäkoulutus sekä ohjeistus harjoitteluihin joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022 harjoittelut etäohjatusti omalla kotipaikkakunnalla

pe–la 14.–15.1.2022
pe–la 18.–19.2.2022
pe–la 18.–19.3.2022 koulutuksen päätös

Koulutuksen tavoitteet ja lähtökohdat

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus antaa valmiudet toteuttaa puutarhaterapeuttista sekä työ- ja toimintakykyä vahvistavaa Green Care / Coach -toimintaa eri asiakasryhmien kanssa. Opinnot antavat valmiuksia oman alan erilaisiin puutarhaterapeuttisiin työtapoihin, toiminnan yleiseen kehittämiseen, asiakas-, oppilas- ja potilastyön suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin.

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Puutarhaterapeuttisten ja coaching -elementtien ymmärtäminen ja niiden soveltaminen osaksi ennaltaehkäisevää ja korjaavaa asiakastyötä
 • Viherympäristön merkityksen ymmärtäminen ja soveltaminen ympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä osana nykyistä palveluntuotantoa
 • Green Care -ajattelun ja Coach-osaamisen soveltaminen osana työhyvinvointia ja
  kokonaiskuntoisuutta

Sisällöt koulutuksessa ovat monipuolisia ja koostuvat moduuleista koskien luonnontieteitä, puutarhatieteitä, psykoterapiaa, coaching-koulutusta, sosiaalipedagogisia taitoja sekä hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin elementtejä.

Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä yhdistetään perinteistä puutarhaterapeuttista ja psykoterapeuttista sekä fysioterapeuttista kokonaiskuntoisuuden osaamista palvelumuotoilun keinoin laaja-alaiseen Green Care -ajatteluun.

Osallistumismaksua voi maksaa erissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: 

Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Eija Keckman, ympäristökouluttaja, kirjailija, puutarha-alan asiantuntija

Green Coach – kestävän kehityksen valmentaja & innovaattori 20 op

Aistipuutarha – mielenrauhaa puutarhasta

Puutarhan elämyksellisyys ja siellä rauhoittuminen, sekä positiiviset aistikokemukset ovat seikkoja joille nyt annetaan erityisesti arvoa. Tämä tarkoittaa sitä, että puutarhassa tulee olla hiljaisia ja harmonisia paikkoja sekä toisaalta yllättäviä visuaalisia elementtejä, tuoksuineen ja äänineen. Unohtamatta makuaistia, jolle keittiöpuutarha auliisti tarjoaa kokemuksia.

Aikataulu puutarhaterapia -koulutukselle

pe–su 14.–16.8.2020 Intensiivipäivät Kotka/ Loviisa

pe–su 11.–13.9. Intensiivipäivät

pe–su 16.–18.10. Intensiivipäivät

pe–su 13.–15.11. Intensiivipäivät

Harjoittelut ohjatusti joulukuussa 2020 omalla kotipaikkakunnalla

pe–la 15.–16.1.2021

pe–la 12.–13.2. Päätösseminaari + juhla

Miksi?

Tarvitsemme kauniita ja mieltä rauhoittavia paikkoja, joista voimme monipuolisesti ammentaa aistinautintoja. Puutarhat voivat toimia merkittävinä henkisen hyvinvoinnin paikkoina. Sen voimaannuttavaa kokemusta tarvitaan nyky-yhteiskunnan suorittamis- ja tuloskeskeisessä elämässä.

Aistipuutarhassa toteutuu eri aistikanavien kautta miellyttävien aistikokemusten ja -elämysten sarja. Nämä auttavat saavuttamaan sopivan vireystilan tunteille ja luovuudelle sekä stressin vähentämiselle.

Siellä syntyy tunteita, jotka lievittävät kivun tunnetta ja edistävät myönteisiä ajatuksia.

Puutarhan tulee ehdottomasti olla omistajalleen paikka, jossa saa levätä ja kokea mielihyvän hetkiä. Puutarhan ei tule olla mieltä rasittava työmaa.

Puutarhaterapia

Puutarhaterapia auttaa oivaltamaan puutarhan ja luonnon voimaannuttavat vaikutukset mielemme hyväksi. Se auttaa löytämään positiivista ja innoittavaa energiaa puutarhastasi ja lähiympäristöstäsi.

Puutarhan sekä luonnon elementtien koskettaessa aistejamme, tarjoten elämyksiä, lumoutumista, ja luoden turvallisuuden tunnetta, voidaan hyvinkin puhua terapeuttisesta puutarhasta. Puutarha on henkisen voimaantumisen runsaudensarvi.

Puutarhanhoidolla nostat mielen lisäksi kuntoasi

Puutarhan hoitotyöt kaikkinensa ovat terapeuttista toimintaa ja liikuntaa parhaimmillaan. Puutarhatyöt virkistävät myös alakuloista mieltä. Sisäiset tuntoaistit saavat tekemistä vahvistaen tasapainoa, koordinaatiokykyä ja lihaskuntoa. Siinä yhdistyvät mielihyvän tunne, ulkona oleminen ja fyysiset rasitukset. Mielihyvä tulee siitä kun kitket, istutat taimia, siirrät niitä, lannoitat ja luot uusia kokonaisuuksia, pieniä tai isoja, puutarhaasi. Mikä palkitsevinta työsi jälki näkyy välittömästi. Puutarhatyöt ovat suurelta osin mekaanisia, liikkeiltään yksinkertaisia ja toistuvia. Nämä liikkeet puutarhan tunnelman kanssa rauhoittaa mielen ja antaa myös sydämen sykkeen rauhoittua.

Terapiapuutarhaa luodessa mielikuvitus on rikkaus.

Olemme hukanneet luontoyhteyden ja unohtaneet kuinka voimaannuttavaa pelkkä oleilu puutarhassa ja lähiluonnossa on ja kuinka vapauttavaa on puuhastella ulkona.

Kestävä kehitys

Sanapari kestävä kehitys on asia, joka koskettaa meitä kaikkia, halusimme sitä tai emme. Sen tärkeimpiä huomioon otettavia tekijöitä ovat luonnonvarojen riittävyys ja köyhyys. Vastuullista toimintaa on myös, että emme kuluta ekosysteemiämme tulevien sukupolvien kustannuksella. Kestävän kehityksen peruselementtejä ovat ekologinen taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen kestävyys sekä ympäristötietoisuus.

Puutarha-alan sekä myös hyötyviljelyn näkökulmista katsottuina voimme kiinnittää huomiota muun muassa siihen, miten käytämme maavaroja järkevästi, mistä otamme kasteluveden kuivina kausina, ymmärrämme kompostoinnin ja kierrätyksen hyödyn. Mielikuvitusta käyttämällä voimme löytää mahdottomaltakin tuntuville ratkaisuille kohteen sekä tehtävän omissa aisti- ja hyötypuutarharhoissamme. Käytämme vastuullisesti alalla toimijoiden tuotteita esimerkiksi valitsemalla halvalla ulkomailta tuotettujen taimien sijasta kotimaisten taimituottajien materiaalia.

Kouluttajat:

Riitta Suonpää,
koulutusjohtaja (@greendesignfinland.fi)

Eija Keckman,
pääkouluttaja, ympäristökouluttaja, kirjailija, puutarha-alan asiantuntija, Green Coach Eija’s Garden

Asta Suomi,
YTT, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja ja terapiakouluttaja, opetusalan PD, Johdon Coach CSLE (verkkokoulutus)

(Green Design Finlandin kouluttajat ja terapeutit)

greendesignfinland.fi

Olemme kouluttaneet puutarhaterapia & green coach -koulutuksia vuodesta 2010 saakka

Valkoinen Talo Partner – haastattelu hpj. Riitta Suonpää Press juttupankki

”Kaikilla on oikeus päästä luonnon äärelle”

Puutarhaterapian välineinä ovat kasvit, puutarhanhoito ja luonto

Riitta Suonpää on koulutusjohtaja, puutarhaterapian kouluttaja ja valmentaja. Yrityksensä Valkoinen Talo Partnerin kanssa hän on järjestänyt Suomen ensimmäisiä laajoja 30 opintopisteen puutarhaterapiakoulutuksia yhteistyössä Jyväskylän ja Tampereen sekä Päijät-Hämeen kesäyliopistojen kanssa.

Puutarhaterapia on täydentävä terapiamuoto esimerkiksi kuntouttavassa toiminnassa. Lisäksi puutarhaterapiaa voidaan käyttää laajasti ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Sosiaali- ja terveysalalla puutarhaterapiasta ja terapeuttisesta puutarhatyötoiminnasta on saatu hyviä tuloksia jo vuosikymmeniä Suomessa ja ulkomailla mm. Tanskassa, Ruotsissa ja Usa:ssa.

Laajat asiakasryhmät

– Esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työtoiminnassa, mielenterveyskuntoutuksessa,
päihdekuntoutuksessa osallistujat saavat arvokkaita kokemuksia siitä, että he tuntevat kuuluvansa ryhmään ja ovat osallisina kasvien kasvatusprosesseissa Suonpää kertoo.

– Kasvin istuttaminen, siitä huolehtiminen ja sen kasvun seuraaminen tuottavat mielihyvää, osallisuutta sekä vastuullisuuden ja onnistumisen tunteita.

Yhteisen tekemisen ja positiivisen kokemisen kautta ryhmän osallistujat tuntevat tulevansa nähdyiksi ja kuulluiksi. Puutarhaterapiassa kasvien kasvuprosesseja käytetään metaforisesti eli vertauskuvallisesti ja välineinä terapeuttisissa keskusteluissa ja toiminnoissa.

Muita puutarhaterapian asiakaskohderyhmiä ovat muun muassa lastenhoitotyö, koulut ja esikoulut, kehitysvammatyö, seniori- ja vanhustyö, ja ylipäätään kuntouttavaa hoitotyötä tarjoavat tahot. Ideologia on, että kaikilla on oikeus päästä luonnon äärelle. Puutarhaterapiaa käytetään myös yrityspuolella virkistystoiminnassa ja psykofyysisestä kuomittuneisuudesta palautumisen apuna.

Perustana ihmistieteet ja luonnontieteet

Puutarhaterapialla on monitieteinen perusta. Siinä käsitellään luonnontieteitä ja ihmistieteitä, opiskellaan psykoterapian ja fysiologian perusteita sekä kasvioppia muun muassa. Tärkeää puutarhaterapiassa onkin, että se linkitetään asiakkaan omaan elämäntilanteeseen asiakkaan ja valmentajan yhteisesti sopimalla tavalla. Useimmiten puutarhaterapiassa liikutaan psykofyysis -sosiaalisella tasolla asiakasta kuunnellen.

– Voidaan ajatella, että samalla kun ihminen hoitaa kasvia, niin kasvi hoitaa ihmistä, kiteyttää Suonpää.

Luonto on nyt pinnalla

Puutarhaterapian välineinä voidaan käyttää luontoa kokonaisuudessaan, erilaisia kasveja niin puutarhassa kuin metsissä ja niityilläkin. Green Care toiminta voidaan jaotella vihreään hoivaan ja voimaan ja se kattaa monipuolisesti luontoon liittyvän, ihmisen hyvinvointia edistävän toiminnan.

Puutarhaterapeuttisia menetelmiä pitkään käytetty mm. kuntouttavassa hoitotyössä, mutta nyt menetelmät ovat nousseet uudelleen pinnalle. Suomessa luonto on ollut perinteisesti melko itsestäänselvyys ja toiminut myös elinkeinona, jonka vuoksi sitä ei välttämättä ole aina osattu käyttää elpymiseen ja kuntoutukseen.

Puutarhaterapia & Green Coach -koulutus valmentaa puutarhaterapian asiantuntijuutta ja kouluttaa valmentajaksi ja ohjaajaksi eri asiakastyhmien kanssa. Koulutukset ovat 15 ja 30 op:n laajuisia sisältäen harjoittelujaksot. Jos suorittaa 15 op:n koulutuksen on mahdollisuus vielä syventäviin opintoihin, jotka myös ovat 15 op:n laajuiset. Syventävissä opinnoissa teorian lisäksi harjoittelua ja käytännön valmentamista on paljon ohjatusti eri asiakasryhmien kanssa.

Suunnittele unelmien perennapenkki -kurssi 2022

Opiskelija suunnittelee oman perennapenkin/istutusalueen

 • Aika: 4 kertaa lähiopetusta,
  • maanantait 23.5., 30.5., 6.6. ja 13.6.2021.
  • klo 17.30-20.30
 • Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot: Eija 040 505 0824, eija@eijasgarden.fi

Kurssin sisältö:

 1. Perennapenkin perustaminen
 2. Perennapenkin valo + varjo
 3. Kasvivalinnat
 4. Katseenvangitsijat perennapenkissä
 5. Rajaukset

Opiskelija tuo mukanaan:

 • pohjapiirroksen 1:100 suunniteltavasta alasta

 • valokuvia alueesta

 • suhdeviivain

 • värikynät

 • lyijyjynän ja kumin

Kurssilta saa:

 • suunnittelukalvon

 • piirustustussit